Förändrad trafik till Tallinn

All trafik på linjen Stockholm-Tallinn ställs in tills vidare.

Victoria I tas ur ordinarie trafik. Detta beslut är till följd av den pågående coronavirussituationen och för att säkerställa hälsa och säkerhet för personer som bor runt Östersjön.

Läs mer

Fartyg till Tallinn

BALTIC QUEEN