Åldersregler

Åldersgränsen för kryssningar och resor med Tallink och Silja Line är 18 år.

Barn/ungdom 0-17 år får resa:
- I sällskap med vårdnadshavare
- I sällskap med familjemedlem * eller övervakare (min 25 år).
Max 2 barn (utöver egna) per familjemedlem/övervakare. Det skall vara 1 familjemedlem/övervakare per hytt. Tillstånd/förmyndarintyg för resan undertecknat intyg av vårdnadshavare för 0-17 år skall medföras.

OBS! Vid specialkryssningar/ungdomskryssningar kan andra åldersgränser gälla.

* Familjemedlem = resenärens far, mor eller annan laglig vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, moster, faster, morbror, farbror. Syster eller bror skall vara min 25 år.

Obeledsagad ungdom (15–17 år)
- får resa ensam på dagskryssning och reguljärresa (dagstur) med vårdnadshavarens skriftliga tillstånd som medförs på resan, obeledsagad ungdom (pdf). Tallink Silja skall alltid ha möjlighet att per telefon kunna kontrollera tillståndet under hela resan från fartygets avgång till ankomsten i destinationshamnen. Ungdomen skall på uppmaning kunna legitimera sig med giltigt legitimation som styrker sin identitet och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Vuxen ledsagar tonåringen till avgångshamnen vid avgången och möter honom/henne i ankomsthamnen vid ankomsten. Dessa personer stannar i hamnen tills fartyget avgått och infinner sig i hamnen vid fartygets tidtabellsenliga ankomsttid.

Intyg/Blanketter
0-14 och 0-17 år Förmyndarintyg (pdf)
15-17 år Obeledsagad ungdom (pdf)
Övervakare (pdf)

Tallink och Silja Line förbehåller sig rätten till ändringar. Eventuell dispens kan beviljas, vänligen kontakta kundservice för mer information.

Ålandsresor

Särskild information för passagerare som reser till Mariehamn/Långnäs från Stockholm, Åbo, Helsingfors eller Tallinn:

Eftersom hamnstoppet i Mariehamn och Långnäs är mycket kort måste samtliga passagerare som ska stiga av fartyget infinna sig vid fartygets anvisade landgång senast 10 minuter före beräknad ankomst. Samtliga bilresenärer ska infinna sig på bildäck senast 10 minuter före ankomst. Eftersom de flesta ankomsttider till Mariehamn/Långnäs sker nattetid görs det inte högtalarutrop om detta i hytterna. Det är därför passagerarens eget ansvar att vara klar för avstigning i god tid före fartygets ankomst. Väckning i hytten kan beställas via informationsdisken.

Tillbaka upp

Sällskapsdjur

För information gällande transport och införsel av sällskapsdjur ansvarar:

I Sverige:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Telefon: 036-15 50 00 vx
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Internet: www.jordbruksverket.se

I Finland:
Livsmedelssäkerhetsverket
(Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto)
Mariankatu 23
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
Puh. +358 (0) 9 1605 3387
Fax +358 (0) 9 1605 3338
Internet: http://www.evira.fi

Att resa med ett sällskapsdjur.
Den som reser med djur måste själv se till att skaffa alla dokument som krävs för att föra sitt husdjur eller sin ledarhund ut från/in i landet.

Tallink Sillja återbetalar ej kostnaden för resan om det skulle visa sig att nödvändiga intyg och dokument inte är i ordning då resan påbörjas.

Ombord
Husdjur är tillåtna på kryssningar och reguljära resor i speciella hytter avsedda för resenärer med husdjur. Undantag gäller på vissa specialkryssningar. 

Husdjur i hytt avsedd för resenärer med husdjur:
Hela hytten måste reserveras oberoende av antal resenärer i sällskapet. Avgiften för husdjur betalas per väg utöver hyttpriset. Husdjuren får ej vistas i i barerna, restaurangerna eller andra publika utrymmen och inte heller i övriga passagerarhytter, med undantag av synskadades ledhundar. Det är djurägarens ansvar att hytten hålls i gott skick samt husdjurets omvårdnad, säkerhet och hygien. Skadegörelse debiteras enligt särskild tariff. Det är djurägarens skyldighet att se till att ens djur inte stör andra passagerare eller besättningen. Djuren får inte heller på minsta sätt äventyra fartygets säkerhet.

Djur på bildäck
Dörrarna till bildäcket låses strax efter avgång och öppnas 30 minuter ankomst till hamnen. Besök på bildäcket under resan är ej tillåtet utom i nödfall med befälhavarens tillstånd. Inga sällskapsdjur tillåts att lämnas i bilarna under resan.

Husdjur i fasta burar i speciellt rum ombord:
Avgift 160:-/djur enkel väg. Djurägaren kan besöka djuret under resan genom att kontakta informationen ombord. Djuren måste vara försedda med munkorg då de vistas utanför buren. Det är djurägarens skyldighet att se till ens djur inte stör andra passagerare eller besättningen. Djuren får inte heller på minsta sätt äventyra fartygets säkerhet. Om djuret släpps ut från buren är djurägaren ansvarig för att rummet ej smutsas ner. Dörren till rummet med burarna måste hållas låst om djurägaren inte är i rummet. Informationen kontaktas då dörren till rummet med burarna ska öppnas eller låsas.

Vid ankomst
Resande med husdjur kan lämna fartyget tidigast 15 minuter efter ankomst.
Bildäcket öppnas 30 minuter innan ankomst då även de som reser med djur får tillträde dit.

Allmänt
Vid incheckning erhålles praktiska anvisningar om transport av sällskapsdjur ombord på fartyget. Resenären ska beakta de myndighetsbestämmelser som gäller transport av djur och ska ha med sig de dokument som myndigheterna kräver. Om de ifrågavarande dokumenten inte är korrekta och myndigheterna avvisar djuret ansvarar resenären själv för de kostnader som uppstår.

Alla hotell accepterar inte husdjur, kolla upp detta innan ni åker.

Det är förbjudet att ta farliga djur ombord.

OBS! För ledarhundar uppbärs ingen transportavgift på Tallink Siljas fartyg. Dokument gällande hunden ska vara korrekta.

Tillbaka upp

 

Ungdomsgrupper

Hela gruppen bör tillsammans gå igenom spelreglerna för resan redan då resan planeras.

För att Tallink Silja AB skall behandla en dispensförfrågan krävs att minst 1 vuxen person (minst 25 år och känner gruppmedlemmarna) medföljer per 10 deltagare. Denna person skall fungera som gruppledare och skriftligen ansvara för gruppen genom att underteckna en av Tallink Silja AB uppgjorda förbindelser i förväg - gruppledarinstruktioner. Silja Line har rätt att kräva fler antal vuxna/deltagare efter de förutsättningar som gäller för avgången. Efter behandling av denna ansökan erhåller Ni ett svar om dispensen är godkänd eller ej.

Ungdomsgruppen består av gruppledare, gruppövervakare och ungdomar. Gruppledaren sköter om bokningen, antingen på resebyrå eller via Tallink Silja AB gruppavdelning. Eftersom antalet platser är begränsat bör det redan i samband med bokningen framgå att bokningen gäller en ungdomsgrupp. Bokningen bekräftas då Tallink Silja AB fått kontaktuppgifter till alla övervakare (namn, adress, telefonnummer).

Gruppledaren och -övervakarna reser i samma hyttklass som gruppen. I samband med bokningen får gruppledaren nödvändiga instruktioner angående gruppövervakning och dessa instruktioner vidareförmedlas sedan till varje gruppövervakare.

Gruppen bör anlända till hamnen 1 timme före fartygets avgång. Gruppledaren sköter om incheckningen. Gruppövervakarna antecknar hyttnumren för de ungdomar de har ansvaret för i övervakaranvisningens namnlista. Varje gruppövervakare går ombord tillsammans med de ungdomar han/hon har ansvaret för och ger övervakarblanketten till ordningsmannen i samband med kontrollen av biljett. Samtidigt kontrolleras eventuellt även personbevis. Varje gruppmedlem bör medföra ett giltigt personbevis och pass ifall det behövs.

Gruppövervakarna ska
- se till att gruppen inte med oväsen eller genom annat beteende stör medpassagerarna
- se till att ingen alkohol eller andra rusmedel medförs ombord
- vid behov hjälpa fartygets personal att hålla ordning eller i övrigt följa personalens anvisningar
- gruppövervakaren och gruppmedlemmarna står för kostnader och/eller åtgärder som uppkommer till följd av osakligt beteende eller illdåd gentemot övriga passagerare, rederi eller dess egendom

Tillbaka upp

 

Incheckning

I terminalens incheckningsdisk och incheckningsautomater får du som resenär boardingkort som fungerar vid landgång och som hyttnyckel. Detta kort uppvisas för ordningsvakten vid ombordstigningen, alternativt scannas av vid de automatiska passerkontrollerna. I incheckningen ges också övriga kuponger och biljetter som betalats på förhand, t.ex. måltids- och hotellkuponger. För bokningar som betalas i hamnen debiteras en serviceavgift på 75 SEK.

Selfservice automater
Undvik köerna och checka in snabbt och enkelt i våra selfservice automater!
I våra terminaler finns self service automater där du snabbt och bekvämt själv kan checka in på avresedagen för att få ditt boardingkort.
Läs mer om hur du använder våra selfservice automater här.

Passagerare utan fordon
Incheckning av passagerare avslutas 30 minuter före avgång. Fartyget väntar inte på från incheckningen försenade passagerare och deras ombordstigning garanteras inte. Passageraren ska vara i god tid före fartygets avgång i terminalen. I regel tillåts inte ledsagare medfölja ombord. Kom ihåg legitimation (se Legitimationskrav). Oanvända resebiljetter och betalda tilläggstjänster återbetalas inte.

Ombordstigningen till Helsingforsfartygen börjar 15.15 och avslutas 16.30.

Ombordstigningen till Rigafartygen börjar 15.15 och avslutas 16.45.

Ombordstigningen till Tallinnfartygen börjar 15.15 och avslutas 17.00.

Ombordstigningen till Åbofartygen börjar 20 minuter före avgång.

Egen incheckning (För Goldmedlemmar, Svit- och Commodoreresenärer) i Värtaterminalen
Incheckning sker via en separat biljettlucka i Värtaterminalen.

Passagerare med fordon
Incheckning av passagerare med bil avslutas 1 timme före avgång.

(Obs! Passagerare kl. 16.45 från Stockholm till Mariehamn samt passagerare kl. 17.00 från Tallinn till Mariehamn 1,5 timme före avgång). Vid avgång från Mariehamn och Långnäs, senast 60 minuter före avgång. Långnäs ligger i Lumparland ca 30 km öster om Mariehamn.

Bokningarna för passagerare och fordon, som anlänt för sent är inte mera i kraft (fordonet införs på väntelista). Fordonet skall ha vederbörlig nationalitetsbeteckning. Passagerarna har ej tillträde till bildäcket under båtresan.

Tillbaka upp

Fordon

Bokat fordon skall vara i hamnen senast 1 timme före avgång (1,5 timme på rutten Stockholm-Mariehamn). Vi förbehåller oss rätt att annullera bokning om resenär som har bokat sin resa anländer försenad till incheckningen. Cykel räknas också som fordon.

Att beakta för fordonsägare
I fordons längd- och höjdmått räknas även eventuell last eller ställning. Fordonets höjd mäts i hamnen. Ifall höjden överskrider den som meddelats i samband med bokningen debiteras ett tilläggspris för ny plats (OBS! Ny plats kan inte garanteras). Det är även obligatoriskt att ange fordonets registreringsnummer vid bokning. Alla fordon bör ha ett klistermärke med landsidentifikation.

Bilen skall alltid köras i land strax efter ankomst till hamnen (även på natten). Gäller även om bilen bokats på kryssning (t/r med vändande fartyg). Observera att det inte går att boka fordon enkel väg på kryssning.

Av säkerhetsskäl är bildäcket stängt under resans gång. Bildäcket låses direkt efter avgång och öppnas igen ca 15 minuter innan ankomst. Kom därför ihåg att ta med dig de tillhörigheter du behöver under resan när du lämnar bilen på bildäck. Det är inte tillåtet att bogsera bilen ombord (p.g.a. säkerhetsskäl, stuveriet kan dock hjälpa med bogsering mot betalning).

Vänligen notera att det ej är tillåtet att ladda el-bilar under resan.

Om fordonet har två enheter, t.ex. bil + släp, ska det alltid bokas som en fordonskombination, oavsett om mått passar in i van-/paketbilsklassen. Undantag; motorcykel + liten släpvagn, reserverat som bil och cykel + släpkärra, reserverat som en cykel.

Vid resa till Estland, Lettland med fordon krävs registreringsbevis i original samt nationalitetsmärke. Fordon som ej är registrerat i EU-land behöver ett grönt kort. Vid resa med tjänste- eller hyrbil eller då fordonets ägare inte medföljer på resan krävs dessutom en fullmakt skriven på engelska. För hyrbilar krävs också hyresavtal i original.

Priserna gäller ej frakttrafik
Fraktfordon (över 2,6 m bred eller lastbilsregistrerade), samt fordon utan chaufför har separata frakttariffer och måste bokas via vår fraktbokning:

Sverige, tel. +46(0)8-666 35 55, Mån-Sön 06.15 - 20.00 (svensk tid)

Finland, tel. +358(0)203-742 66, Mån-Sön 06.15 - 20.00 (svensk tid)

Tillbaka upp

Bokningar och biljetter

Bokning
I samband med bokningen skall för varje passagerare uppges: efternamn, förnamn, kön, födelsedatum, nationalitet.

Hyttplacering
En särskild hytt eller en hytt i särskild del av fartyget kan ej bokas. Kunden kan lämna önskemål via kundservice. Fartygets samtliga hytter och hyttgångar är rökfria och rökning är tillåten endast i de för rökning reserverade utrymmena.

Serviceavgift
Vid bokning via kundservice eller i terminalen debiteras en serviceavgift om 70 SEK per bokning. Vid betalning i terminalen debiteras ytterligare 70 SEK per bokning i extra serviceavgift.

Bekräftelse per post
Om kunden vill ha bokningsbekräftelse hemskickad via vanlig post, tillkommer en avgift på 30 SEK per bokning. Avgiften debiteras endast en gång per bokning. Om kunden inte har en e-postadress, debiteras ingen avgift.

Kryssning
En kryssning är en resa t/r med vändande båt. Vid kryssning anses biljetten vara förbrukad om utresa ej påbörjats.

Hotell
Hotellbokningar kan bokas fram till 2 dygn före avgång. Tallink och Silja Lines avtalspris på hotellen förutsätter att inkvarteringen bokas i förväg och betalas med hotellvoucher.

Ändring av tidpunkt för resan
Om resan ändras till annan tidpunkt än vad ursprungligen var meningen, måste bokningen annulleras enligt avbeställningsvillkoren och en ny bokning göras.

Borttappade färdhandlingar
Tallink och Silja Line ersätter inte borttappade färdhandlingar (gäller även vouchers, måltidskuponger, sightseeing etc.). Skulle färdhandlingen upphittas efter nytt biljettköp för samma avresedatum kan Tallink Silja återlösa den mot uppvisande av kvitto. Vi rekommenderar en reseförsäkring som även täcker skada för borttappad biljett.

Oanvända biljetter
En oanvänd biljett återinlöses endast i det fall att bokningen är vederbörligen avbeställd och annulleringen antecknats i bokningen. För åtgärden debiteras en avgift i enlighet med avbeställningsvillkoren.

Giltighetstiden
Giltighetstiden för resebiljetten är 6 månader fr.o.m. dagen då kunden löst ut biljetten.

Uppgifter gällande fordon
Vid bokning av fordon skall fordonets höjd- och längdmått uppges med beaktande av eventuell last (t.ex. skidbox). Om det vid incheckningen visar sig att höjden/längden överskrider de mått som uppgivits vid bokningstillfället, är vi tvungna att anvisa fordonsinnehavaren en annan plats ombord och då mot pristillägg. Plats kan dock i dessa fall inte alltid garanteras.

Presentkort
Vid bokning ska uppges om resan betalas med presentkort. Uppge eventuell kod. Presentkortet berättigar enbart till i kortet nämnd resa under giltighetstiden.

Förbehåll
Tallink och Silja Line förbehåller sig rätten att ändra arrangemang, priser och tidtabell p.g.a. pris- och valutaförändringar eller andra omständigheter utanför rederiets kontroll.

Tillbaka upp

Dam- och herrplatser

Helsingfors och Åbo
Dam-/herrplatser kan bokas på reguljärresor och hotellpaket vid ordinarie pris. Dam-/herrplatser kan bokas i standardhyttkategorier C till B med två eller fyra bäddar.
B-C4
B-C2

Gäller ej vid bokning av allergi- eller handikapphytter

Åldersgräns: 18 år för dam- och herrplatser

Tallinn och Riga
Dam-/herrplatser kan bokas på reguljärresor, kryssning och hotellpaket vid ordinarie pris. Dam-/herrplatser kan bokas i standardhyttkategorier C till B med två eller fyra bäddar.
B-C4
B-C2

 

Tillbaka upp