Aktuell information

Uppvisande av negativt covid-19 test före ombordstigning krävs för passagerare som reser till Finland från 23 februari 2021 →
Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige fr o m 6 februari →
Tallink Silja trafikerar följande linjer →
Aktuell information angående Coronavirus (covid-19) →
ÅTGÄRDER FÖR DIN SÄKERHET OCH TRYGGHET →

 

Uppvisande av negativt covid-19 test före ombordstigning krävs för passagerare som reser till Finland från 23 februari 2021

Från tisdagen den 23 februari 2021 och tills vidare måste passagerare som reser till Finland med Tallink Silja uppvisa ett negativt covid-19 testresultat eller ett positivt antikroppstestresultat eller läkarintyg som visar att passageraren har haft covid-19. Detta på grund av nya starka rekommendationer om att införa ett sådant krav som Finlands hälsovårdsmyndighet har utfärdat till alla rederier som trafikerar med passagerarfärjor mellan Finland och grannländerna.

Enligt de nya reglerna godtas ett av nedan två intyg, vilket måste uppvisas för personal vid incheckning i Stockholm samt för den finska gränskontrollen vid ankomsten till Finland:

 • negativt covid-19 testresultat (får inte vara äldre än 72h)
 • positivt antikroppstestresultat eller läkarintyg som visar att personen haft covid-19 (under de senaste 6 månaderna)


Intyget över negativt covid-19 testresultat måste innehålla:

 • personuppgifter om den testade personen
 • information om det laboratorium som utfört testet
 • datum för provtagning (max 72 timmar före ombordstigning)
 • typ av test (PCR eller antigen-test)
 • testresultat (negativt)

Testresultat från 1177 som saknar någon av de uppgifter som specifieras ovan godkänns inte.


Följande testmetoder är godkända som covid-19 test:

 • PCR-test, taget inom 72 timmar innan resan
 • PCR-snabbtest, taget inom 72 timmar innan resan
 • LAMP-test, taget inom 72 timmar innan resan
 • Antigentest, taget inom 72 timmar innan resan
 • Antigen-snabbtest, taget inom 72 timmar innan resan
 • Hemtest som används i Sverige

Observera att krav på intyg gäller samtliga passagerare, även finska medborgare som reser till Finland.


Följande personer undantas från kravet på uppvisande av negativt covid-19 test:

 • barn som är 12 år och yngre
 • bytesbesättningar för transportmedel
 • besättningsmedlemmar som åker till eller kommer tillbaka från arbetspass
 • lastförare som reser i arbetet
 • andra personer som är viktiga för finska försörjningsberedskapen där krav på uppvisande av negativt testresultat för inresa till Finland skulle utgöra ett praktiskt oöverstigligt hinder (t.ex lastförare)

Intyg kommer inte heller att krävas av personer som åker på en kryssning från Sverige utan att gå iland i Finland eller en kryssning från Finland utan att gå iland i Estland eller Sverige. Intyg krävs inte heller av personer som åker från Stockholm till Åland.


Det är viktigt att komma ihåg att denna nya rekommendation är ytterligare en åtgärd för att begränsa spridningen av covid-19. Alla tidigare införda och nu gällande begränsningar (exempelvis relaterade till arbetsresor) gäller fortfarande.

Mer information finns på Rederierna i Finland/Finnish Shipowners hemsida: 
https://shipowners.fi/sv/rederierna-forutsatter-negativa-corona-testresultat-av-fartygsresenarer-som-anlander-till-finland-fran-andra-lander-fr-o-m-den-23-2-2021/
Anvisningar för testintyg på Rederierna i Finland/Finnish Shipowners hemsida:
https://shipowners.fi/wp-content/uploads/2021/02/Anvisningar-for-testintyg.pdf
Q&A på svenska på Rederierna i Finland/Finnish Shipowners hemsida:
https://shipowners.fi/wp-content/uploads/2021/02/SVE-_QA-18.2.-Coronarestintyg-for-fartygsresenarer.pdf
Q&A på engelska på Rederierna i Finland/Finnish Shipowners hemsida:
https://shipowners.fi/wp-content/uploads/2021/02/QA-18.2.-COVID-19-test-certificate-for-ferrypassengers_English.pdf

Läs även mer på Finlands gränsbevakningsväsendet www.raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona och www.raja.fi/sv/vanliga-fragor-om-inverkan-av-coronaviruset-pa-gransovergangen samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

Information på Folkhälsomyndighetens hemsida om testning för reseintyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testning-for-reseintyg/

Publicerad: 18.02.2021, uppdaterad 01.03.2021

 

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige fr o m 6 februari

Den svenska regeringen har fattat beslut om att det från den 6:e februari införs ett generellt krav på uppvisande av intyg om negativt covid-19-test för inresa till Sverige. Kravet gäller utländska medborgare som är 18 år eller äldre, med vissa undantag.

Det negativa testet får inte vara äldre än 48 timmar. Det finns vissa lättnader som kan tillämpas för bland annat arbetspendlare. Arbetspendlare ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla.

Polisen kommer att finnas på plats vid ankomst till Värtahamnen i Stockholm och i Kapellskär hamn. Passagerare som saknar och behöver ha ett negativt covid-19 test kommer att direktavvisas. Observera att Tallink Silja inte står för kostnaden för återresan för den som avvisas av Polisen.

De nya reglerna gäller till 31 mars.

Följande personer undantas från testkravet:
- personer under 18 år,
- personer som bor i Sverige,
- personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter,
- personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
- personer med trängande familjeskäl,
- personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
- personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
- personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
- sjömän,
- personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten.

Mer information samt Q&A finns på den svenska regeringens hemsida:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
Samt på folkhälsomyndighetens hemsida: 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/krav-pa-negativt-covid-19-test/

Publicerad: 04.02.2021, uppdaterad 05.02.2021

 

Tallink Silja trafikerar följande linjer

 

 • SVERIGE - FINLAND

  Stockholm - Åbo (via Mariehamn/Långnäs)
  med Galaxy och Baltic Princess 

  Reguljärresor från Sverige till Finland
  Inreserestriktioner till Finland fortsätter att gälla fram till den 18 mars 2021 och man får resa in i landet endast av nödvändiga skäl. Finska medborgare får återvända till Finland enligt grundlagen.
  OBS! Passagerare som vill åka till Finland måste själv kontrollera att man har rätt att komma in i landet enligt reserestriktioner i Finland.
  Läs mer på Finlands gränsbevakningsväsendet www.raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona och www.raja.fi/sv/vanliga-fragor-om-inverkan-av-coronaviruset-pa-gransovergangen samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin och den digitala tjänsten FINENTRY https://www.finentry.fi/sv/

  OBS! Från den 23.02.2021 kräver alla rederier att passagerare som reser till Finland uppvisar ett negativt covid-19 testresultat (max 72 h gammalt) eller ett medicinskt intyg (max 6 mån gammalt) som visar att passageraren tillfrisknat från covid-19. Det nya kravet är ett resultat av den nya starka rekommendation som Finlands hälsovårdsmyndighet THL har utfärdat till alla rederier som trafikerar mellan Finland och grannländerna.

  23h kryssningar från Stockholm med Galaxy utan landstigning i Finland fr o m 1 april 2021
  Kan bokas av alla. Öppettider och utbud ombord varierar. 
   
 • SVERIGE - ESTLAND

  OBS! Passagerare som vill åka till Estland måste själv kontrollera att man har rätt att komma in i landet enligt reserestriktioner i Estland.
  Läs mer på Estlands polis- och gränsbevakning https://www.politsei.ee/en/instructions/emergency-situation och Estlands utrikesministerium https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers och Estlands officiella informationssida om covid-19 https://www.kriis.ee/en/travelling-and-border-crossing
  Det är obligatoriskt att använda munskydd i Estland och ombord på alla estniskflaggade fartyg (Megastar, Star, Regal Star, Sailor och Seawind).

  Kapellskär - Paldiski (EST) med Regal Star och Sailor 1.9.2020-31.12.2021
  Endast reguljärresor med fordon, ej kryssning.
   
 • FINLAND - ESTLAND

  Helsingfors - Tallinn
  med Megastar och Star

  Nordsjö (FIN) - Muuga (EST) med Seawind
  Endast frakt.
   

 

För frågor vänligen kontakta oss på:
https://www.tallinksilja.se/kontakta-oss

Publicerad: 31.03.2020, uppdaterad 24.02.2021

 

Aktuell information angående coronavirus (covid-19)

Vår högsta prioritet på Tallink Silja är våra gästers och medarbetares hälsa, välmående och säkerhet. Vi följer de instruktioner och rekommendationer som kommer från olika myndigheter och branschorganisationer. I Sverige främst Folkhälsomyndigheten och föreningen Svensk Sjöfart. Vi rekommenderar resenärer som har frågor kring coronaviruset att söka information på Svenska Folkhälsomyndighetens hemsida folkhälsomyndigheten.se, där du också hittar den senaste uppdaterade informationen.

Villkor för ombokning av resor med avresedatum senast 31 maj 2021 på avgångar som är inställda pga reserestriktioner:
 

 • Om du ändrar en bokning med avresa senast 31 maj 2021 till avresa under lågsäsong 2021 (januari, februari, mars, april, maj, september, oktober eller november 2021), kan du utan kostnad boka om till en likvärdig resa
 • Om du ändrar en bokning med avresa senast 31 maj 2021 till avresa under högsäsong 2021 (juni, juli, augusti eller december 2021), så betalar du endast prisskillnaden som uppstår i och med högre priser under högsäsongen
 • Gäller ej specialkryssningar och vissa gruppresor
 • Dessa ändringar är inte möjliga att göra själv online utan görs endast via kundservice www.tallinksilja.se/kontakta-oss


Publicerad: 12.03.2020 - Uppdaterad: 12.01.2021

 

 

Åtgärder för din säkerhet och trygghet

För att kunna välkomna resenärer på ett tryggt och säkert sätt har vi tillsammans med Svensk Sjöfart antagit en ny branschstandard för säkra resor under Coronapandemin, vilken innefattar en rad konkreta säkerhetsåtgärder som gäller under hela resan. Hela dokumentet med åtgärder finns här. All verksamhet ombord är anpassad för att minimera risken för spridning av Coronaviruset. Exempel på säkerhetsåtgärder är:

 • I enlighet med Sveriges regerings förordning är tiderna för alkoholservering begränsade. Gäller 20.11.2020-28.02.2021.
 • Antalet passagerare är begränsat. Under en period tillåter vi högst hälften av det maximala passagerarantalet ombord så att det finns gott om plats att hålla avstånd.
 • Avståndsregeln gäller. "Håll avståndet-skyltar" och tydliga markeringar på golven finns i såväl terminalen som ombord.
 • Antalet personer som får vistas samtidigt i butiker, lekland och relax har begränsats för allas säkerhet. Vissa områden är stängda tillsvidare, exempelvis bollhav.
 • Avstånd hålls mellan borden i restauranger, caféer samt barer och antalet sittplatser är färre.
 • Matserveringen för frukost och middagsbuffé är anpassad. Handdesinficeringsstationer finns vid början av buffédisken och bredvid kaffe- och dryckesstationerna. Engångshandskar finns tillgängliga för kunder. Kontinuerlig desinficering sker av maskiner och kontaktytor.
 • Personal i kök, restauranger och caféer bär skydd i form av plasthandskar.
 • All färdigmat serveras inpackad på ett säkert sätt.
 • Handdesinficeringsstationer har placerats ut i alla publika områden ombord och i terminalen.
 • Utökad rengöring i terminal och ombord har införts. Noggrann och frekvent rengöring och desinfektion av hytter samt i restauranger, butiker och övriga allmänna ytor utförs.
 • Skyddsskärmar har satts upp vid informationsdisk och i alla kassor för att hålla avstånd mellan resenärer och personal.

 

Några allmänNa råd och riktlinjer när du reser:

 

 • Om du känner några sjukdomssymptom (feber, hosta, snuva, andningssvårigheter) före resan, stanna hemma. Vi ser fram emot att välkomna dig ombord igen när du blivit frisk.
 • Kom till hamnen i god tid, senast en timme före fartygets avgång.
 • Håll avstånd till andra i terminalen samt vid ombord- och landstigning. Du behöver inte ha bråttom, fartyget och besättningen väntar på dig.
 • När du vistas i allmänna utrymmen ombord (butiker, caféer, restauranger), kom ihåg att hålla avstånd till andra. Rör dig endast på egen hand eller i mindre sällskap.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant, använd handdesinficering däremellan. Handdesinficeringsstationer har placerats ut i alla publika områden ombord och i terminalen.
 • Undvik att skapa trängsel i lobby, hissar, vid trappor och utgångar.
 • Om du måste hosta och nysa, gör det i armvecket.
 • Om du blir sjuk ombord, kontakta personalen men kom ihåg att hålla ett säkert avstånd.


Publicerad: 05.11.2020, uppdaterad 12.01.2021