21.04.2016-31.12.2017 Galaxy och Baltic Princess

Stockholm - mariehamn/LÅNGNÄS - åbo

fartyg Stockholm Mariehamn Långnäs Åbo
 
Baltic Princess 07:10 13.35/13:45 - 19:15
Galaxy 19:30 - 02:50/02:55 07:00

åbo - mariehamn/LÅNGNÄS - Stockholm

fartyg Åbo Mariehamn Långnäs Stockholm
 
Galaxy 08.15 13.35/13.45 - 18.15
Baltic Princess 20.15 - 00.40/00.45 06.10

 

Avvikelser Stockholm - Mariehamn/Långnäs - Åbo

 

 
Fartyg Datum Avgång Avgång Ankomst
 

Princess
Harmonikka
Charter
Dockning-
Dockning


Elitloppet-
Elitloppet

 

Charter
Charter
Charter

Charter
Charter

25.03.2017
25.03.2017
26.03.2017
14.05.2017-
16.05.2017
26-28.05.2017
27-29.05.2017
26.05.2017
28.05.2017
05.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
07.06.2017
26.11.2017
26.11.2017
27.11.2017

30.11.2017
30.11.2017
01.12.2017

Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:05
Ur trafik Tur 19:15
Åter i trafik Tur 20:15
Ej ord. avgång fr Tur
Ej ord. avgång fr Sto
Tur 20:15
Sto 22:00
Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:10
Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:10
Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:10

Lns 14:20
Lns 00:10
Lns 14:10
-
-
-
-
Lns 00:45
Lns 06:30

Lns 14:20
Lns 00:45
Lns 14:20
Lns 00:45
Mh 13:45
Lns 14:20
Lns 00:45
Lns 14:20
Lns 14:20
Lns 00:45
Lns14:20

Tur 18:30
Sto 06:20
Tur 18:05
-
-
-
-
Sto 08:00
Tur 12:00
Tur 18:30
Sto 06:10
Tur 18:30
Sto 06:10
Tur 19:15
Tur18:30
Sto 06:10
Tur 18:30
Tur 18:30
Sto 06:10
Tur 18:30

Galaxy
Dockning-
Dockning

25.03.2017
11.04.2017-
13.04.2017
21.04.2017-
22.04.2017
22.05.2017-
24.05.2017

Sto 19:30
Tur 08:15

Tur 08:15

Ur trafik Sto 18:15

Åter i trafik Sto 19.30

Lns 02:00
Lns 12:30

Lns 12:30
 

Tur 07:00
Sto 18:00

Sto 18:00