Passageraruppgifter


Din bokning måste innehålla följande uppgifter:
 

Personuppgifter

  • för- och efternamn, kön, nationalitet och födelsedatum (dd.mm.åååå)
  • meddela också eventuella funktionshinder eller nedsatt rörlighet

Kontaktuppgifter

  • mobiltelefonnummer och e-post

Fordonsuppgifter

  • fordonets registreringsnummer, höjd samt längd
Ovanstående information lämnas vid bokningstillfället, meddela även eventuella ändringar, person- eller fordonsuppgifter innan avresa.


Tallink Silja informerar om eventuella tidtabellsändringar eller andra avvikelser, i första hand genom textmeddelande. Om du inte har meddelat din kontaktinformation ansvarar du själv för de kostnader som kan uppstå av möjliga tidtabellsändringar eller annan avvikande fartygstrafik.