AVVIKELSER STOCKHOLM - MARIEHAMN/LÅNGNÄS - ÅBO MED GALAXY & BALTIC PRINCESS

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Princess 29.11 2018 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
29.11 2018
30.11 2018
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 23-25.12 2018
24-26.12 2018
Inga ord. avgångar Åbo
Inga ord. avgångar Sto
   
Baltic Princess
Julkryssning
24.12 2018
25.12 2018
Åbo 15:00
Tal 18:00
Lns 19:30
Lns 07:35
Tal 11:00
Åbo 12:00
Baltic Princess 26.12 2018
27.12 2018
Åbo 18:00
Sto 07:10
Lns 23:00
Mhn 13:45
Sto 06:10
Åbo 19:15
Baltic Princess 18.1 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Tur 18:30
Baltic Princess
Tulimeri cruise
18.1 2019
19.1 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Galaxy
Dockning
20.1 2019
6.2 2019
Tas ur trafik i Stockholm 18:15
Åter i trafik från Stockholm 19:30
   
Baltic Princess 26.1 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Harmonikkaliitto
26.1 2019
27.1 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 3.2 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
GOOM
3-4.2 2019
4-5.2 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Baltic Princess 14.2 2019 Sto 07:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Abi cruise
14-15.2 2019
15-16.2 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Tur 18:30
Baltic Princess 11.4 2019 Sto 7:10 Lns 14:20 Åbo 18:30
Baltic Princess
Charter
11.4 2019
12.4 2019
Åbo 19:30
Sto 07:10
Lns 00:45
Lns 14:20
Sto 06:10
Åbo 18:30
Baltic Princess 24-26.5 2019
25-27.5 2019
Inga ord. avgångar Åbo
Inga ord. avgångar Stockholm
   
Baltic Princess
Elitloppet
24.5 2019
26.5 2019
Åbo 20:15
Sto 22:00 (Frihamnen)
Lns 00:45
Lns 06:30
Sto 08:00 (Frihamnen)
Åbo 12:00

 

 

AVVIKELSER STOCKHOLM - HELSINGFORS MED SILJA SYMPHONY & SILJA SERENADE

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Silja Serenade
Dockning
11.11 2018
23.11 2018
Tas ur trafik i Helsingfors 10:30
Åter i trafik i Helsingfors 20:00
Mhn 06:00 Sto 11:00
Silja Symphony
Julafton
24.12 2018
25.12 2018
Hel 15:00
Sto 16:45
Mhn 04:25
Mhn 23:55
Sto 12:00
Hel 10:30
Silja Serenade
Julafton
24.12 2018
25.12 2018
Sto 15:00
Hel 17:00
Mhn 23.55
Mhn 04:25
Hel 12:00
Sto 09:45
Silja Symphony
Dockning
7.1 2019
21.1 2019
Tas ur trafik i Helsingfors 10:30
Åter i trafik från Helsingfors 17:00
   
Silja Symphony
Sto Marathon
31.5 2019
1.6 2019
Hel 17:00
Sto 19:00
Mhn 03:55
Mhn 01:55
Sto 09:00
Hel 11:30
Sommartidtabell 1.6 2019 Startar med avgång Hel/Sto 1.6 2019    
Vintertidtabell 1.9 2019 Startar med avgång Hel/Sto 1.9 2019    

 

 

AVVIKELSER STOCKHOLM - TALLINN MED BALTIC QUEEN & VICTORIA I

 
Fartyg Datum Avgång Avgång från Mariehamn Ankomst
Baltic Queen
Dockning
6.1 2019
17.2 2019
Tas ur trafik i Tal 10:45
Åter i trafik från Tal 18:00
   
Victoria I
Dockning
4.3 2019
18.3 2019
Tas ur trafik i Tal 10:45
Åter i trafik från Tal 18:00
   
Sommartidtabell 28.3 2019 Startar med avgång Tal/Sto 28.3 2019    
Vintertidtabell 6.11 2019 Startar med avgång Tal/Sto 6.11 2019    

 

Avvikelser Stockholm - Riga med Romantika & Isabelle

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Isabelle
Dockning
24.03 2019
05.04 2019
Tas ur trafik i Riga 11:00
Åter i trafik från Riga 17:30
 

 

AVVIKELSER HELSINGFORS - TALLINN

 
Fartyg Datum Avgång Ankomst
Silja Europa
Julkryssning
24.12 2018
25.12 2018
26.12 2018
Hel 16:00
Inga avg. i Tal
Tal 12:30
Tal 19:30
-
Hel 16:00
Star 7.1 2019 Ingen avgång Tal 22:30  
Star
Dockning
7.1 2019
22.1 2019
Tas ur trafik i Tallinn 21:30
Åter i trafik från Tallinn 10:30
 
Star
(pga tidigare dockning)
22.1 2019 Ingen avgång Hel 07:30  
Silja Europa 27.1 2019 Tal 11:30 Hel 15:00
Silja Europa
Dockning
7.4 2019
9.4 2019

Tas ur trafik i Tallinn 22:00
Åter i trafik i Tallinn 12:30

 
Silja Europa 30.4 2019 Tal 11:00 Hel 14:30
Silja Europa 30.4-1.5 2019 Inga ordinarie avgångar Hel-Tal  
Silja Europa
Rigakryssning
30.4 2019
1.5 2019
Hel 17:00
Riga 19:30
Riga 11:30
Hel 16:00
Silja Europa 2.6 2019 Tal 10:00 Hel 13:00
Silja Europa
Specialkryssning
2.6 2019
3.6 2019
Hel 15:30
Tal 12:30
Tal 18:30
Hel 16:00
Silja Europa 8.7 2019 Tal 11:00 Hel 14:30
Silja Europa 8-9.7 2019 Inga ordinarie avgångar Hel-Tal  
Silja Europa
Mariehamnkryssning
8.7 2019


9.7 2019


10.7 2019
Hel 17:00
Tal 20:30

(Ändring
Mhn 20:00

Tal 12:30
Tal 20:00
Mhn 09:30

13:00-15:00)
Tal 08:30

Hel 16:00
Silja Europa 14.07, 21.07, 28.07 & 04.08 2019 Tal 11:00 Hel 14:30
Silja Europa 14-15.07, 21-22.07, 28-29.07 & 04-05.08 2019 Inga ordinarie avgångar Hel-Tal  
Silja Europa
Visbykryssningar
14.07, 21.07, 28.07 & 04.08 2019

15.07, 22.07, 29.07 & 05.08 2019
16.07, 23.07, 30.07 & 06.08 2019
Hel 16:30
Tal 20:00
Visby 20:30
Tal 12:30
Tal 19:30
Visby 07:30
Tal 11:45
Hel 16:00
Silja Europa 12.8 2019 Tal 11:00 Hel 14:30
Silja Europa 12-13.8 2019 Inga ordinarie avgångar Hel-Tal  
Silja Europa
Rigakryssning
12.8 2019
13.8 2019
Hel 17:00
Riga 19:30
Riga 11:30
Hel 16:00
Silja Europa
Dockning
22.9 2019
24.9 2019
Tas ur trafik i Tallinn 22:00
Åter i trafik i Tallinn 12:30