Avvikelser Stockholm - Helsingfors

 

Fartyg datum avgång avgång ankomst
 

Elitloppet
Stockholm Marathon

Stockholm Marathon

28.05.2017
02.06.2017
03.06.2017
Sto 20:00
Hel 17:00
Sto 19:00
Mhn 02:55
Mhn 03:55
Mhn 01:55
Hel 12:55
Sto 09:00
Hel 11:30
Silja Serenade/Symphony 07.11.2017
08.11.2017
Sto 16:45
Hel 17:00
Mhn 23:55
Mhn 04:25
Hel 09:55
Sto 09:45

 

Avvikelser Stockholm - Mariehamn/Långnäs - Åbo

 

 
Fartyg Datum Avgång Avgång Ankomst
 

Princess


Elitloppet-
Elitloppet

Charter

Charter
Charter

Charter
Charter


26-28.05.2017
27-29.05.2017
26.05.2017
28.05.2017
05.06.2017
05.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
07.06.2017
26.11.2017
26.11.2017
27.11.2017

30.11.2017
30.11.2017
01.12.2017


Ej avgång fr Tur
Ej avgång fr Sto
Tur 20:15
Sto 22:00
Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:10
Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:10
Sto 07:10
Tur 19:30
Sto 07:10


-
-
Lns 00:45
Lns 06:30

Lns 14:20
Lns 00:45
Lns 14:20
Lns 00:45
Mh 13:45
Lns 14:20
Lns 00:45
Lns 14:20
Lns 14:20
Lns 00:45
Lns14:20


-
-
Sto 08:00
Tur 12:00
Tur 18:30
Sto 06:10
Tur 18:30
Sto 06:10
Tur 19:15
Tur18:30
Sto 06:10
Tur 18:30
Tur 18:30
Sto 06:10
Tur 18:30

Galaxy

Dockning 22.05.2017- 24.05.2017

Ur trafik Sto 18:15
Åter i trafik Sto 19.30

 

 

 

Avvikelser Stockholm - Tallinn

 

 
Fartyg datum avgång avgång ankomst

Baltic Queen

07.11.2017
08.11.2017
Sto 17:30
Tal 18:00
Mhn 01:00
Mhn 05:00
Tal 10:00
Tal 10:15
Victoria I


 
07.11.2017
08.11.2017
Tal 18:00
Sto 17:30
Mhn 05:00
Mhn 01:00
Sto 10:15
Tal 10:45