Källa: Port of Helsinki/Suomen ilmakuva 2017

 

Nordsjö Hamn

 

Adress
Seilorinkatu 5
Hamninfo (24 h) Tel +358 (0)9 310 33 794

  • Passagerarbilar kommer att eskorteras ombord i ett led bestående av 15-20 bilar. Ledet kommer att ha förutbestämda bilar både längst fram och längst bak.
  • Bilarna måste hålla sig i ledet hela vägen från Hansaterminalen fram till piren.
  • Maxhastighet är 30 km/h inom hamnområdet.

Avståndet mellan Nordsjö hamn och centrala Helsingfors är 15 km.

Tillträde till hamnen regleras av Port Info. Port Info hanterar även all manuell identifikation av lastbilar som inte kunnat identifieras av det automatiska systemet. Alla dokument och tillträdestillstånd relaterade till godshantering (cargo) hanteras vid servicedisken vid entrén till hamnområdet.

Hitta hit

 

Incheckning

Incheckningen öppnar: 1,5h före avgång
Incheckningen stänger: 45 min före avgång
Ombordstigning sker endast via bildäck, tillträde gäller ej utan fordon.

Läs mer om Nordsjö hamn (eng)