12 mars 2020

Bästa kund!

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen med den nya situationen av coronaviruset runt om i världen och även i Östersjöområdet skriver jag till dig i dag för att inge tillförsikt beträffande resor med våra fartyg. Jag vill också berätta om vilka åtgärder vi har vidtagit ombord för att hantera virusspridning och informera dig om några förändringar som vi har gjort i våra bokningsvillkor.

Att resa på Östersjön
Jag vet att det finns en ökad oro för kryssningar och resor i allmänhet just nu, men jag skulle vilja erbjuda dig tillit till att resa med våra fartyg.

Våra besättningsmedlemmar är fullt medvetna om de senaste råden och uppdateringarna om viruset. Vi har bestämda och testade planer på plats för avgörande åtgärder i nödsituationer och kritiska lägen, vi har bra kommunikationer och samarbete på plats med statliga myndigheter och vi tror inte att det rätta handlingssättet är att sätta ett fartyg i karantän vid en eventuell virusinfektion.

Åtgärder som vi har vidtagit för att garantera din säkerhet
Vi har redan sedan mitten av januari, då vi erhöll de första råden för hur man ska hantera situationen med coronaviruset, vidtagit åtgärder för att ta itu med denna fråga.

Vi rengör, sanerar, och desinficerar ytor och områden ombord på våra fartyg mer noggrant och oftare än tidigare, hygienkraven för vår personal har ökat avsevärt under de senaste två månaderna, vi har vidarebefordrat råd, uppdateringar och krav till vår personal och våra kunder och vi har även satt upp reserestriktioner för vår personal och leverantörer.

Det här är bara några få exempel på åtgärder som vi har vidtagit för att garantera allas hälsa och säkerhet ombord.

Allteftersom saker utvecklas och förändras är vi beredda på att vidta mer avgörande åtgärder.

Ändring av befintliga och framtida bokningar från och med 12 mars 2020
Vi förstår att det för tillfället finns mängder av osäkerhet och frågor i luften och att det krävs mer flexibilitet för att se över och göra planer för de kommande månaderna.

Vi har därför tagit beslut om att du från och med 12 mars 2020 kan ändra dina bokningar kostnadsfritt* för resor till och med 30 april 2020. Detta gäller både för såväl redan bokade resor som för resor som bokas fram till slutet av april. Resorna kan bokas om till ett senare datum detta år, fram till och med 31 december 2020.

Bokningarna kan ändras kostnadsfritt fram till 24 timmar före avgång på alla Tallink och Silja Lines rutter och fartyg.

Vi hoppas att dessa förändringar i våra bokningsvillkor ger dig mer sinnesro när du bokar din resa nu.

Användning av dina Club One-poäng
Club One-poäng har alltid varit en uppskattad förmån hos våra lojala kunder.

Mot bakgrund av de förändringar som beskrivits ovan kommer vi också att förlänga giltighetsperioden på dina bonuspoäng.

Från och med 12 mars 2020 till och med 30 september 2020 kommer inga bonuspoäng på ditt konto att förfalla.

Med en utökad giltighetsperiod hoppas vi att du kan använda poängen när du bokar bonusresor, uppgraderingar på hotell eller när du gör inköp i Tallinks webbshop även efter det att den vanliga perioden på 24 månader har passerat.

Jag skulle personligen vilja tacka dig för att du fortsätter resa med Tallink och Silja Line och försäkrar dig om att vårt företags 7200 anställda gör allt som står i deras makt för att erbjuda dig den säkraste, mest minnesvärda och den pålitligaste resetjänsten på Östersjön nu och i framtiden.

Vänliga hälsningar
Paavo Nõgene
CEO, Tallink Grupp

*Villkor för ombokningar från och med 12 mars 2020

Din medlemsnivå förlängs
Du behåller även din medlemsnivå. Om din nivå har ett slutdatum mellan 12.3 – 29.9 2020, förlängs den till 30.9 2020. Om din nivå gått ut i början av perioden, återställs din medlemsnivå inom kort. Uppgraderingar sker som vanligt.

Angående ombokning och avbokning

  • Om du ändrar en bokning med avresa senast 30 april till avresa i mars, april, maj, september, oktober eller november 2020, kan du utan kostnad boka om till en likvärdig resa.
  • Om du ändrar en bokning med avresa senast 30 april till avresa i juni, juli, augusti eller december, så betalar du endast prisskillnaden som uppstår i och med högre priser under högsäsongen.

Läs mer om hur du kan ändra eller avboka din resa

Tallink & Silja Lines samlade aktuella information om coronaviruset