27.1.-17.4. & 20.4.-4.6. & 4.9.-20.12.2017

Helsingfors - Tallinn

Avgång Ankomst Veckodag Fartyg
 
07.30* 09.30 alla dagar Star/Megastar*
10.30** 12.30 alla dagar Star/Megastar
13.30 15.30 Mån, Ons-Sön Star/Megastar
16.30*** 18.30 alla dagar Star/Megastar
18.30 22.00 alla dagar Europa
19.30 21.30 Mån, Ons-Sön Star/Megastar
20.30*** 22.30 Tis Star/Megastar
22.30 00.30 Mån, Ons-Sön Star/Megastar
23.30*** 01.30 Tis 28.2. Megastar

Tallinn - Helsingfors

Avgång Ankomst Veckodag Fartyg
 
07.30** 09.30 alla dagar Star/Megastar
10.30 12.30 alla dagar Star/Megastar
12.30 16.00 alla dagar Europa
13.30 15.30 Mån, Ons-Sön Star/Megastar
16.30 18.30 alla dagar Star/Megastar
19.30 21.30 Mån, Ons-Sön Star/Megastar
20.30*** 22.30 Tis Star/Megastar
22.30 00.30 Mån, Ons-Sön Star/Megastar
23.30*** 01.30 Tis 28.2. Star
* 27.1. ingen avgång från Helsingfors kl. 07:30.
** 29.1. ingen avgång från Helsingfors kl. 10:30 eller från Tallinn kl. 07:30.
Den sista avgången för Superstar sker den 28.1. kl. 22:30 från Helsingfors. Megastar ersätter Superstar 29.1. kl. 13:30 från Tallinn till Helsingfors.
*** Avvikelser tisdag den 28.2.2017: Avgång från Helsingfors kl. 13:30 istället för avgång kl. 16:30 och avgång från Helsingfors kl. 19:30 istället för avgång 20:30. Avgång från Tallinn kl. 13:30 istället för avgång 20:30. Tillägg sker i och med avgång 23:30 både från Helsingfors och Tallinn. 

På Silja Europa 22-timmars kryssning sker påstigning i Tallinn nästa dag kl. 8:00-12:10.

18.4.-19.4.2017 avvikelser

Helsingfors - Tallinn

Avgång Ankomst Veckodag Fartyg
 
07.30 09.30 18.-19.4. Star/Megastar
10.30 12.30 18.-19.4. Star/Megastar
13.30 15.30 18.4. Star/Megastar
16.30 18.30 18.-19.4. Star/Megastar
18.30 22.00 18.-19.4. Europa
19.30 21.30 18.4. Star/Megastar
20.30 22.30 19.4. Star/Megastar
22.30 00.30 18.4. Star/Megastar

Tallinn - Helsingfors

Avgång Ankomst Veckodag Fartyg
 
07.30 09.30 18.-19.4. Star/Megastar
10.30 12.30 18.-19.4. Star/Megastar
12.30 16.00 18.-19.4. Europa
13.30 15.30 18.4. Star/Megastar
16.30 18.30 18.-19.4. Star/Megastar
19.30 21.30 18.4. Star/Megastar
20.30 22.30 19.4. Star/Megastar
22.30 00.30 18.4. Star/Megastar
På Europa 22-timmars kryssning sker påstigning i Tallinn nästa dag kl. 8:00-12:10.

5.6.–3.9.2017

Helsingfors - Tallinn

Avgång Ankomst Veckodag Fartyg
 
07.30 09.30 alla dagar Star
10.30 12.30 alla dagar Megastar
13.30 15.30 alla dagar Star
16.30 18.30 alla dagar Megastar
18.30 22.00 alla dagar Europa
19.30 21.30 alla dagar Star
22.30 00.30 mån-ons, fre-sön Megastar
23.30 01.30 tors Megastar

Tallinn - Helsingfors

Avgång Ankomst Veckodag Fartyg
 
07.30 09.30 alla dagar Megastar
10.30 12.30 alla dagar Star
12.30 16.00 alla dagar Europa
13.30 15.30 alla dagar Megastar
16.30 18.30 alla dagar Star
19.30 21.30 alla dagar Megastar
22.30 00.30 mån-ons, fre-sön Star
23.30 01.30 tors Star

På Europa 22-timmars kryssning sker påstigning i Tallinn nästa dag kl. 8:00-12:10.

Avvikelser

Fartyg Datum Avgång Ankomst
 
Silja Europa 17.-19.2.2017 Tal 11.45 Hel 15.15
Star 24.-25.3.2017 Tal 23.30 Hel 01.30
Europa Visby-kryssningar
11.6., 18.6., 9.7., 16.7., 23.7. & 6.8.2017 Tal 12.00 Hel 15.00
11.-13.6., 18.-20.06, 9.-11.7, 16.-18.-19.7., 23.-25.7, & 6.-8.8.2017 avvikande avgångar
Hel-Tal
11.6., 18.6., 9.7., 16.7., 23.7. & 6.8.2017 Hel 17.00
Tal 21.00
Tal 20.00
Visby 10.30
12.6., 19.6., 10.7., 17.7., 24.7. & 7.8.2017 Visby 20.30 Tal 11.45
13.6., 20.6., 11.7., 18.7., 25.7. & 8.8.2017 12.30 Hel 16.00